Tag: L’Equipe: Paris có thể bị thiếu hơn một triệu châu Âu vào cuối tháng Sáu

L’Equipe: Paris có thể bị thiếu hơn một triệu châu Âu vào cuối tháng Sáu, nhưng đừng lo vì vi phạm pháp luật FFP..

By Nhà cái uy tín giải đấu thể thao

Trên tàu, Rumumegge nói: “Chúng tôi sẽ ngồi xuống và đưa ra quyết định trong vài tháng tới, không hề vội vã.Còn tệ hơn cho tôi.Chúng là chìa khóa cho chúng ta và với chúng, những người sáng tạo ở mặt trận có thể tiếp tục tạo ra cơ hội